Rizom Dergisi

Rizom, bir toprak altı gövdesidir. Toprak altında yatay biçimde uzanır. Altında birbirine bağlı kökleri bulunur. Farklı yerlerde pek çok filiz verir. Uygun olmayan iklim koşullarında bu yapısı sebebiyle kendini korur. Rizom bir metafordur. Yeni bir düşünce ve yaşamı öneren bir metafordur.

 Rizom Dergisi, insanlığın düşünsel birikimine dayandırdığı kökleriyle bir gövde olma ve filiz verme önerisidir.Gövdesinin yataylığı iktidar ilişkilerine ve hiyerarşisine bir eleştiridir. Gövdenin dayandığı kökler farklı düşünsel birikimlerin aynı gövdede büyüdüğünü gösterir. Bu gövde, insanlığın adil-özgür bir dünya ve hakikat arayışının büyüdüğü ve filiz verdiği yerdir. Yatay büyüyen gövdesinin ortaya çıkardığı filizler, farklı öznelerin bir aradalığını ve oluşumunu betimler.

 Yaşadığımız topraklarda, köklerimizden yeni bir gövde oluşturmak istiyoruz. Fillizler vermek ve bu coğrafyayı güzelleştimek istiyoruz. Adil ve özgür bir yaşamı ancak böyle bir gövdeyi oluşturabilirsek filizlendirebiliriz. Bu yüzden Rizom Dergisi bir çağrıdır. Bu gövdeyi oluşturma,geliştirme ve büyütme çağrısıdır.